Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності дитини

В сучасних умовах особливого значення набуває про­блема особистої безпеки дитини, тому що через незахищеність дитини перед при­родним, техногенним і соціальним оточенням потенційні загрози легко стають

ре­альністю. До цього можна також додати повну відсутність у юних громадян жит­тєвого досвіду. Саме тому, під час проведення Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності дитини в ДНЗ №6, педагоги максимально викорис­тали свій досвід, знання та доступні засоби для вирішення проблеми особистої безпеки дитини.

 

 

Висловіть свою думку

*